Odvlaživači vazduha

ODVLAŽIVAČI VAZDUHA

Odvlaživači vazduha su uređaji koji služe za kontrolu vlažnosti vazduha u zatvorenom prostoru, bilo da se radi o stambenom , poslovnom ili industrijskom okruženju. Smanjujući količinu vlage u prostoru, direktno smanjujemo mogućnost nastajanja buđi i plesni koje utiču na razvoj ili pogoršanje bolesti poput astme, reumatskih oboljenja, i alergija povezanih sa vlagom u vazduhu.  

Ovi uređaji se često nazivaju i ODVLAŽIVAČ VAZDUHA – ISUŠIVAČ VLAGE – ELEKTRIČNI APSORBER VLAGE – SUŠAČ VAZDUHA – SUŠAČ ZIDOVA – SUŠAČ VLAGE i sl.; EN: DEHUMIDIFIER – DRYER; DE: LUFTENTFEUCHTER – ENTFEUCHTER – TROCKNER – BAUTROCKNER; IT: DEUMIDIFICATORI itd. 

Višak vlage u materijalu predstavlja veliki problem i u građevinarstvu kada je zbog kratkih rokova i ubrzanog načina gradnje neophodno isušiti zidove i košljice i uspostaviti minimalnu vlažnost vazduha kako bi se radovi sproveli u najoptimalnijem vremenskom periodu. Sušač vazduha (često nazivan i “Sušač zidova”) skuplja vlagu iz vazduha i na taj način omogućava vlazi iz građevinskog materijala prostor za brže isparavanje tj. materijal se isušuje. Isušivanjem se takođe utiče na očuvanje strukture zidova i zaštitu stambenih objekata u celini.

Profesionalni odvlaživači koriste se u produkcione, poljoprivredne, prehrambene i industrijske svrhe, kada je potrebno isušiti vazduh i uspostaviti optimalnu klimatsku sredinu za potrebe proizvodnje i na velikim površinama. 

Odvlaživač vazduha uspešno sanira pojavu kondenzacije, što utiče na poboljšanje zdravlja i kvaliteta života rešavajući pojavu infekcija, alergija, grinja, bakterija i virusa izazvanih nekontrolisanim klimatskim uslovima

Klima BG Solutions vam nudi efikasan način zaštite od vlage.
Koristeći naše odvlaživače vazduha sprečite razna neželjna i štetna dejstva po Vas i prostor u kome boravite.

 


                 


Prema fizičkom principu rada ovi uređaji se dele na kondenzacijske i adsorpcione.

Kondenzacijski (freonski) odvlaživači su slični portabl (pokretnim) klima uređajima samo su posebno konstruisani za maksimalno odvlaživanje i minimalnu promenu temperature u okruženju. Radna smeša im je najčešće freon R410A i R407C.

Osnovni delovi su kompresor, isparivač, kondenzator,  upravljčka elektronika, kućište, posuda za skupljanje kondenzata.

Nedostatak ovih uređaja je što mogu da rade samo na temperaturama iznad 0°C kao i što ne mogu spustiti relativnu vlažnost vazduha ispod 20%, a prednost je što su energetski  veoma efikasni pa troše veoma malo električne energije, npr. kućni uređaj oko 300W. Imaju široku primenu u stambenim objektima kao i u komercijalnim objektima.

Na slici možete pogledati princip rada kondenzacijskog odvlaživača vazduha.


Adsorpcioni  (desiccant) odvlaživači  su uređaji koji rade na fizičkom principu adsorpcije vlage iz vazduha a dizajnirani su tako da dozvoljavaju istovremeno dva paralelna toka strujanja vazduha kroz adsorber (higroskopska supstanca, najčešće silica gel, aktivni aluminijum oksid i dr.). Jedan strujni tok ambijentalnog vazduha prolazi kroz adsorber (koji upija vlagu) i izlazi iz njega kao suv vazduh. Drugi deo strujnog toka čini spoljašnji vazduh koji najpre prolazi kroz grejač kako bi se zagrejao iznad ambijentalne temperature, a zatim kroz adsorber  vezuje akumuliranu vlagu u njemu iznoseći je van ambijentalnog prostora. Adsorber je u obliku točka ispunjen higroskopskom supstancom koji rotira konstantnom brzinom.

Osnovni delovi ovog uređaja su rotirajući točak ispunjem higroskopskom supstancom, elektro motor za pokretanje točka, električni grejač, ventilatori za protok vazduha, upravljačka elektronika i kućište.

Na slici možete pogledati princip rada adsorpcionog odvlaživača vazduha.


                               


Prednosti ovih uređaja su što mogu da rade na temperaturama ispod 0°C i do -40°C, mogu kontrolisati vlažnost vazduha od 1 do 100% relativne vlažnosti (RH) tj. raditi u uslovima niske i visoke apsolutne vlažnosti.

Imaju široku primenu u raznim granama industrije kao što su proizvodnja hrane, specijalna skladišta, laboratorije, „čiste sobe“, poljoprivreda i u hladnjačama.