CR mikrotalasni senzori su dizajnirani za kontaktno merenje vlage u rasutom čvrstom materijalu ili materijalu sa mrežastom strukturom (list, platno) koji se kreće preko senzora. Takođe se može koristiti u okruženjima sa visokim pritiskom gde može meriti sadržaj vode pri grubim procesima hemijske sinteze. Tačan opseg merenja zavisi od merenog materijala.

Filter