Prekomerna vlažnost vazduha u domaćem okruženju može prouzrokovati pojavu kondenza na prozorima i zidovima, oticanje i pucanje zidova, oštećenje strukture objekta, pojavu bakterija i buđi, oštećenje namještaja, arhiva, knjiga i drugih predmeta osjetljivih na vodu sadržanu u vazduhu.

Postoji nekoliko potencijalnih uzroka vlažnosti u kući:

  • Izgradnja sa slabom toplotnom izolacijom ili pukotinama.
  • Slaba razmena vazduha.
  • Korišćenje kupatila / tuša bez provetravanja.
  • Sezonske promene temperature.
  • Neadekvatno obnavljanje vazduha u podzemnom / podrumskom prostoru.
  • Sušenje veša u sobi.
  • Kuće i vikendice na moru i planinama.

Vazduh sa visokim procentom vlage je takođe jako štetan za disanje, tako da može izazvati alergije i astmu od bakterija.

Upotreba odvlaživača vazduha omogućava kontrolisanje vlage u kući ili u vlažnim prostorijama, čime se sprečava nastanak mnogih mogućih oštećenja prouzrokovanih vlagom.

Uz pomoć digitalne kontrole i senzora možete lako podesiti željenu vlažnost vazduha i uređaj će se po potrebi automatski uključivati i isključivati kako bi održavao zadatu relativnu vlažnost vazduha.