Poslovno ime:Preduzeće za trgovinu proizvodnju i usluge KLIMA BG SOLUTIONS doo Beograd-Voždovac
Skraćeno poslovno ime:KLIMA BG SOLUTIONS doo
Adresa:Beograd-Voždovac | Kumodraška 180, lokal 3
Matični broj:21280305
PIB:109987645
Tekući račun:160-0000000468504-94
IBAN:RS35160005370005631385
Šifra delatnost:4690
Telefon:+381 11 770 28 07 ; +381 11 249 34 11 ; +381 64 039 10 10; +382 68 325 265
Faks:+381 11 770 28 07
e-mail:office@klimabgsolutions.com
Web stranica:www.klimabgsolutions.com