U teretanama, svlačionicama i plesnim salama, visoka vlažnost je uzrokovana znojenjem korisnika i upotrebom tuševa i/ili sauna.

Visoka vrednost vlage može izazvati sledeće probleme:

  • Plesni
  • Kondenzacija u staklu i u zidovima
  • Oštećenje konstrukcija i nameštaja
  • Loši mirisi
  • Problemi sa disanjem

Odvlaživači omogućavaju održavanje vlažnosti u rasponu od 55% do 65%. Opremljeni su dehumidistatom koji omogućava automatski rad uređaja. Odvlaživači se mogu ugraditi u male prostore i moguće je da se opreme dodatnim sistemima grejanja. Odvlaživače je lako instalirati u tehničkoj prostoriji. Industrijski kanalski odvlaživači vazduha se koriste za velike objekte koji omogućavaju kontrolu vlažnosti i temperature okoline. Prenosivi klima uređaji se mogu koristiti isključivo za kontrolu temperature.