SR senzori su beskontaktni senzori prolaznog tipa koji mogu meriti vlagu u materijalu,  poput papira, celuloze, talasastog kartona, raznih folija, tekstila, i drugih materijala u obliku mreža ili tabli.

Filter