RM i TM mikrotalasni senzori predviđeni su za beskontaktno merenje vlažnosti debljih materijala. Mnoge proizvodne linije zahtevaju linijske senzore za praćenje sadržaja vode u proizvodima. Međutim, direktan kontakt sa proizvodom može dovesti do kvarova ili nepravilnog kvaliteta. RM i TM serija senzora omogućava beskontaktno merenje vlažnosti debljih materijala. Osnovni koncept rešenja oslanja se na mikrotalasnu tehnologiju za precizno merenje vlage materijala kao što su debeli karton, talasasti karton, tekstil, drvene ploče, pekarski proizvodi, guma i drugi deblji materijali. Merni senzori su dostupni preko TCP/IP interfejsa što znači da su spremni za industriju 4.0.

RM i TM senzori prednosti:

  • Obezbeđuju kvalitet sa beskontaktnim merenjem vlage
  • Visoka preciznost, postignuta širokim opsegom frekvencija merenja
  • Brzina ažuriranja, moguće je preko 30 merenja u sekundi 14-bitna rezolucija amplitude za visok dinamički opseg
  • Podaci za beskontaktno merenje vlage u realnom vremenu 
  • Imaju jedinicu za obradu signala velike brzine koja direktno analizira podatke
  • Rezultati merenja se šalju bilo kom sistemu za praćenje i kontrolu procesa u skoro realnom vremenu.
  • Širok opseg frekvencija merenja koji eliminiše smetnje spolja  omogućava najbolju tačnost
  • Na jedinstven način karakterišu materijal koji se testira u širokom frekventnom opsegu
  • Optimizovani su za upotrebu na proizvodnim linijama za deblje proizvode
  • Širok merni razmak obezbeđuje prolaz materijala bez upada
Filter